twitt

8333 «Машиніст автопідіймача (автодрабини) пожежного пересувного»


2) Перепідготовка