twitt

Первинна професійна підготовка


2) професія 4223 «Радіотелефоніст»